توضیحات پروژه

صفحه اصلی

اسکادای شرکت گاز آذربایجان شرقی

صفحه اصلی نرم افزار مانیتورینگ، وضعیت همه ایستگاه ها را نشان می دهد .

نمای ایستگاه

نمای ایستگاه

نمای ایستگاه امکان مانیتورینگ یک ایستگاه به صورت بلادرنگ را به اپراتور می دهد. با استفاده از المان های تصویری با یک نگاه وضعیت کلی ایستگاه اعم از وضعیت هیترها، مصرف گاز و فشار، دمای گاز به اپراتور نمایش داده می شود.